BİLİNMESİ GEREKEN BİR MEVZÛ !
BİLİNMESİ GEREKEN BİR MEVZÛ !

 “TELEVİZYONLARA ÇIKIP CEMÂAT ADINA KONUŞAN HÜSNÜ KILIÇ NEYİN PEŞİNDE? AMACI NE?”rnrn rnrn      Fox TV  ve TV NET  ekranlarında televizyona çıkıp İsmailağa Cemaati hakkında konuşan Hüsnü Kılıç izleyenleri oldukça şaşırttı.rnrnŞeklen ve rûhen Mahmud Efendi Hazretleri’nin yetiştirdiği talebe ve cemaatten uzak olmasına rağmen, televizyonlarda boy gösterip, İsmailağa ile ilgili açıklamalarda bulunan Hüsnü Kılıç’ın konuşmasında Mahmud Efendi Hazretlerinden hiç bahsetmemesi akılları karıştırdı.rnrnİsmailağa Câmisinde başlayıp büyüttüğü bereketli irşâd hizmetinin neticesinde ülkemizde bugün, millî ve mânevî değerlerine bağlı güzîde bir cemaat oluşturan Mahmud Efendi Hazretleri’nin üstün gayret ve başarısının gözardı edilerek, isminin dahi hiç anılmaması kadirşinassızlık ve vefâsızlığın yanında, kasıtlı bir ihmalin planı izlenimini bırakmaktadır.rnrnİsmailağa cemaatine mensûbiyetini iddia edip de, Mahmud Efendi Hazretlerine mensûbiyetini iddiâ edemeyen bu kişi, Efendi Hazretlerinin sevenleri ve bağlıları tarafından yadırganmış ve hoş karşılanmamıştır.rnrnMahmud Efendi Hazretlerinin câmisinde, sohbetinde ve hatme hâcegânlarda ihvân ile hiç bulunmamış ve görülmemiş bu kişinin, Efendi Hazretlerinin vekilleri, hocaefendileri ve yakın hizmet ekibi dururken, böylesi büyük ve nezih bir cemâatin sözcülüğü sorumluluğunu üstlenmiş gibi televizyonlarda boy gösterip, üstelik kendisinin felsefeci olmasından dolayı, Mahmud Efendi Hazretleri gibi büyük bir mutasavvıf ve mürşid-i kâmilin görüşleri ve yolunun dışında beyânatlarda bulunma münâsebetsizliğini göstermesi bir fecâat olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki o halde bu cesâret ve gücü nerden bulabilmektedir? Arkasında hangi güçler bulunmaktadır? Kimler tarafından medyaya çıkartılıp servis edilmektedir?rnrnBir kişinin hem İsmailağa cemaatinden olması hem de Mahmud Efendi Hazretlerini bilmiyor olması düşünülemeyeceğinden, bu kişinin yaptığı işin Mahmud Efendi Hazretleri ile ihvanının ve sevenlerinin arasını ve ilgisini ayırma fitnesini tutuşturmak olduğu açıkça görülmektedir.rnrnİmamlık vazifesini sürdürdüğü İsmailağa Camisinden dolayı cemaatinin İsmailağa Cemaati diye adlandırıldığı dönemlerden günümüze Mahmud Efendi Hazretlerinin irşâdı ve cemaati artık İsmailağa Camisi sınırlarını aşmış ve Mahmud Efendi Hazretleri artık tüm dünyaya yayılan bir tecdîd hareketinin sahibi olarak bugün İstanbul-Çavuşbaşı’ndaki ikâmetgâhında tüm sevenlerinin ve bağlılarının başında olmaya devam etmektedir.rnrnBöylelikle bir zamanlar İsmailağa Cemaati olarak kendilerini ifade eden ihvân ve muhibbân-ı kirâm, artık kendilerini Müceddid Mahmud Efendi Cemaati olarak tanımlamaktadır.rnrnMüceddid Mahmud Efendi Hazretleri’nin İsmailağa camisinde başlayan büyük irşâdı bügün tüm dünyayı kaplayacak kadar genişlemiş ve sadece husûsi bir mekanla anılacak bir sınırlandırmayı aşmış bulunmaktadır. Nitekim mûteber ulemadan müfessir Muhammed Ali Sâbûnî Hazretlerinin dediği gibi; “Mahmud Efendi Hazretleri sadece Türkiye’nin değil, Tüm Dünyanın Şeyhidir”.rnrn                                  Vesselâm.

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
1964
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER