HOCA HANIMLAR VE TALEBELERİNDEN ZİYARET
HOCA HANIMLAR VE TALEBELERİNDEN ZİYARET

rnrn rnrn   Mahmud efendi hazretlerinin yarım asırlık hizmetinin semerelerinden olan küçük yaşlarda hafızlık yapıp, Arapça okuyan; Tefsir, Hadis, fıkıh gibi dini ilimleri tahsil eden ve en önemlisi bunları yaparken tasavvuf terbiyesi ile yetişen binlerce kız talebe, hocaların hocası olan Mürşid-i Kamillerini birkaç dakika olsun görebilmek, o nurlu yüzüne bakabilmek ve engin manevi teveccühlerine nail olabilmek için seferber oldular.rnrn   Büyük Âlim Usame er-Rifai’nin dediği gibi “atalarından kalma bir ululuk yaparak” köklü tarihimizi günümüzle birleştiren Mahmud Efendi Hazretleri’nin, hocası ve eniştesi olan Süleymaniye Dersiamlarından Osmanlı son dönem Karadeniz Medreseleri müfettişi Dursun Feyzi Efendi ve bahusus Padişahların hocası Dört mezhebin müftüsü ve Osmanlı’nın en kudretli âlimlerinden büyük Nakşi şeyhi Ali Haydar Efendi’den devraldığı on asırlık Anadolu ilim ve tasavvuf birikiminin meyveleri olan bu güzide hanımlar cemaati, nihayetsiz feyizlere gark oldukları halde, mürşidlerinden aldıkları terbiyenin bir tezahürü olarak sükûnet üzere dağıldılar. 

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
1895
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER