MUHAMMED KESKİN HOCA EFENDİ MUHARREM SAYISINDA MUKADDİME YAZISINDA ÖNEMLİ KONULARA DİKKAT ÇEKTİ
MUHAMMED KESKİN HOCA EFENDİ MUHARREM SAYISINDA MUKADDİME YAZISINDA ÖNEMLİ KONULARA DİKKAT ÇEKTİ

rnrn rnrn Mukaddimernrn rnrnAlemlerin rabbi olan Allah’a nihayetsiz hamd-u senalar, Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ve O’nun Âl-u Ashabına salat-u selam olsun.rnrnMevla Teâlâ’nın inayetiyle dergimizin üçüncü sayısını da siz muhterem okuyucularımıza takdim ediyoruz.rnrnHer ne kadar daha evvel dergi hususunda tecrübemiz olmasa da Efendi Hazretlerimizin izni, dua ve himmetlerinin bereketiyle bu işe başlamış olduk ve hamdolsun ufak tefek aksamalar olmakla birlikte dergimiz umumî kabul ve takdire nail oldu.rnrnBu sahada da evliyaullahın ve hususiyle Efendi Hazretlerimizin takviye ve imdadı olduğu müddetçe büyük hizmetlere muvaffak olmayı ümit ediyoruz.rnrnFatih Sultan Muhammed Hanın dediği gibi;rnrnEnbiya-u evliyaya istinadım var benûm,rnrnLütf-i Haktandır hemân ümid-u feth-u nusretûm.rnrnTabi Efendi Hazretlerimizden geçen sayımızda naklettiğimiz “Her nimetin sonun­da bir darlık var” sözü mucebince her muvaffak olunan hizmet esnasında birçok en­geller ve engellemelere muhatap olmaktayız. Efendi Hazretlerinin işlerinde, seferle­rinde, umrelerinde ve ulema toplantısı gibi merasimlerinde nice manilerle karşılaştık ve karşılaşmaktayız.rnrnMazlum Cübbeli Ahmed Hocamızın şuan maruz kaldığı mağduriyet de ehl-i sün­neti müdafaa ve ehl-i bid’ata yaptığı dirayetli reddiyelerin bir neticesi değil midir?..rnrnZaten bu hususta kendisiyle yollarımız birçok kere kesişmiş ve nice sıkıntıyı bera­ber çekmiş idik. Mesela ‘2010 Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu’nun tertibi esnasında Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu’nda icra etmek istediğimiz merasim iptal edilmiş ve Marifet Derneği Hizmet ekibi olarak Cübbeli Ahmed Hocamızla birlikte Yeni Şafak Gazetesi’nin manşetten attığı iftiralara maruz kalmıştık.rnrnBu mesele Efendi Hazretlerimizi çok üzmüş ve mezkûr gazetenin menfur manşeti kendisine haber verildiğinde ise şöyle buyurmuştur;rnrn“Benim bu işlerden haberim var. Kimse yapmıyor bu işi. Alimlerin toplanmasını ben istedim. Benim emrimle geldiler. Biiznillah. Her şeyden haberim var. Beni kimse kandıramaz. Yeni Şafak gazetesinin yaptığı iftiradır. Fitneden sakınalım..”rnrnEfendi Hazretleri gibi bir büyük Allah dostu ve alimin dilinden fitneci ve müfteri ilan edilmek acaba nasıl bir duygudur?rnrnEhlullaha zıt düşüp onların amansız süngülerine hedef olmaktan erhamurrahimînrnrnolan Allah-u Teâlâ Hazretlerine sığınırız.rnrnNe hikmetse Cübbeli Ahmed Hoca için hazırlanan iddianamede de başta bu fakir olmak üzere Efendi Hazretlerinin şoförüne kadar bütün hizmetkârların isimleri ya­zılmış bulunmaktaydı. Ne gariptir ki iddianame tek olmasına rağmen Hocaefendiye isnad edilen suç ile bizlere isnad edilen suçun birbiriyle hiçbir alakası yoktu.rnrnO dönemde bizim de telefonlarımız üç ay dinlenmiş gereken tahkîkât yapılmış ve Mevla’nın inayeti ve Efendi Hazretlerinin himayesiyle hiçbir bulguya rastlanmadığı için hakkımızda takipsizlik kararı verilerek tebrie edildik.rnrnŞeriata, tarikata bu kadar hizmet etmiş, tesirli vaazlarıyla nice insanların itikadının düzelmesine, namaza başlamasına hulasa yüzbinlerin hidayetine vesile olmuş kıymet­li bir alim olan Hocaefendi ise bir cilve-i rabbanî olmak üzere medrese-i yusufiyeye gönderildi. Allah-u zülcelal Hazretleri en kısa zamanda berâetiyle halâs olmak nasib eylesin.rnrnİnsana sadakat yaraşır görse de ikrah Doğruların yardımcısıdır Hazreti AllahrnrnYeni Şafak Gazetesinin daha önce ümmet için en hayırlı işlerden olan ulema toplan­tısını sabote etmesi, Efendi Hazretlerinin hane halkına sürmanşetten saldırması yetmi­yormuş gibi bu günlerde yine Yeşil Camii emekli imamı Abdullah USTAOSMANOĞ­LU ve onun telkinleriyle Yeni Şafak gazetesi sahibi Ahmet ALBAYRAK’ın Efendi Hazretlerinin avukatlarıyla Efendi Hazretlerine ve hanesine haber gönderip tehditler­le yeni bir tertip içerisinde olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız.rnrnBiz, bu zavallı girişime kalkışanların Hane-i şerifi çepeçevre kuşatmış olan manevi Kaf Dağının farkında olmadıklarından dolayı böyle şeylere tevessül ettikleri kanaatin­deyiz.rnrnNe diyelim. Allah ruşd-ü hidayet ve akl-u feraset nasip eylesin.rnrnMedine müdafiii Fahrettin Paşanın ihtiyat mülazımı İdris Sabih Bey ne güzel söylemiş;rnrnNedense kimseler anlamaz, eyvâh! O kadar sâf olan dileğimizi Bir ümmî isen de Yâ Resûlallah, Ancak sen okursun yüreğimizi.rnrn rnrnMuhammed KESKİN

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
1770
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER