SEYYİD SABAHUDDİN HÜSEYNİ`DEN ZİYARET
SEYYİD SABAHUDDİN HÜSEYNİ`DEN ZİYARET

rnrn rnrn Bağdat’daki Musa Kâzım, İmâm-ı Âzam ve İmâm-ı Ebü Yûsuf (Rahimehümullah) türbe ve külliyelerinin dört asırdır hizmet ve idaresini yürütmekte olan ehl-i beyt âilesinden, anne tarafından Abdulkadir Geylânî (Kuddise Sirruhu), baba tarafından Ahmed Rifâî (Kuddise Sirruhu) Hazretlerinin torunu olan Seyyid Sabahuddin Hüseyni, Asrımızın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ettiler. Bu ziyâretlerinde Efendi Hazretleri’ne gece – gündüz dua ettiklerini ifâde edip, Efendi Hazretleri’nden de dua talep ettiler.rnrn rnrn06.10.2012

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
2122
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER