Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir`in kardeşinden ziyaret
Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir`in kardeşinden ziyaret

ALLAH DOSTLARININ TASARRUFUrnrn rnrnrnrn rnrnSudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in kardeşi Abbas el-Beşir, Efendi Hazretlerini (Kuddise Sirruhu) ziyaret ederek evliyanın tasarrufuna misal teşkil eden, altı sene evvel başından geçen bir hadiseyi anlattılar.rnrn            Bu hadise aynı zamanda Efendi Hazretleri’nin de tarikatta Mevla Teala’nın muhtaç olanlara kendisi vasıtasıyla yardımını ulaştırdığı zat anlamına gelen gavsiyyet makamının sahibi olduğunun delili mahiyetindeydi. Kullarına melekleriyle yardım eden Allah-u Teala’nın, meleklerden daha eftal olan dostlarının ruhaniyetleriyle darda kalmışlara yardım etmesi elbette mümkündür, vakidir.rnrn            Bu hassas mevzuyu Efendi Hazretleri’nin Risale-i Kudsiyye’den bir beyte yaptığı izah ile beyan edelim:rnrn rnrn                Görür hem mürşidi salik arada,rnrn                İder tenbih ya rüya ya nidada.rnrn“Salik arada bir mürşidini rüyasında veya ayıkken kendisinernrntenbih eder olarak görür.”rnrnMürşid müridini bazen rüyasında bazen de aşikâre ona nida ederek ikaz edebilir.rnrnBirisi şarkta olsa, diğeri garbta olsa oradan oraya görüşürler. Ruhaniyete uzaklık yoktur.rnrnHazreti Yusuf (Aleyhisselâm) Zeliha Valideye meylettiğinde Hazreti Yakub’un (Aleyhisselâm): “Ey Yusuf! Ona yaklaşma!” nidası ile kendini ondan koruması gibi.rnrn rnrn                Haber bilmez o mürşid bu sırada,rnrn                Neler ol salike olmuş verada.rnrn“(Mürşid müridini rüyada ve ayıkken uyarır fakat) o esnadarnrnbundan kendisi habersizdir. Ötede müride neler olmuş (kendisi tarafındanrnrnnasıl uyarılmış) bilmez.”rnrnPeki ya bu uyarıyı kim yaptı?rnrn rnrn                Tasarruf Hakk’ındır, Hakk’a gidelim,rnrn                Cemali Ba kemale seyr idelim.rnrnTasarruf Hakk’ındır Hakk’a gidelim, Kemalin ta kendisi olanrnrnMevla’nın Cemaline seyredelim.”rnrnTasarruf kelimesinin manası az önce geçti. Meselâ bir bahçıvanın çalışıp bahçedeki yabanî otları temizlemesi bir tasarruftur. Mürşidin tasarrufu ise, müridin kalp tarlasındaki kötü huyları temizlemesi, noksanlarını tamamlaması, hatalarını düzeltmesidir. Mürşidin müridi üzerine yaptığı tasarruf gerçekte Allah-u Tealâ’nındır. Yani tasarruf Hakk’ındır. Dilediği kimsenin suretinde kuluna göstereceğini gösterir, duyuracağını duyurur. Nitekim:rnrn rnrn“Attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı.” (Enfal 17) buyruluyor.rnrn rnrn                Mevla Teala cümlemizi hak üzere sabit kılsın. Amin

Kaynak: Marifet Derneği

Facebook Twitter Google Plus Embed Kodu
1856
izlenme
Yorumlar
Yazdığınız yorum en az 4 karakter olabilir! Kalan karakter sayısı : 1250
  • Henüz yorum bulunmamaktadır!
  • Daha Eski Yorumlar

EN ÇOK İZLENENLER